Tên miền – Domain là gì? – Các loại tên miền phổ biến

Cũng giống như địa chỉ nhà của bạn vậy. Ở đây Domain (tên miền) là một địa chỉ định danh địa chỉ Internet (IP) để dẫn tới website của bạn đang chứa ở trên Host. Một domain sẽ có cấu trúc cơ bản như sau:

https://tuanmmo.com/

Trong đó:

 • https:// (hoặc http://): là tiền tố của tên miền, không bắt buoj phải gõ, bạn có thể truy cập bằng cách gõ ‘tuanmmo.com‘ là được.
 • tuanmmo: tên được đặt của tên miền.
 • .com: hậu tố của tên miền

Trong đó, hậu tố của tên miền có thể chọn nhiều tên khác nhau như: .net, .info, .uk, .org, .vn, .shop… Tùy mục đích của website, bạn nên chọn một tên miền hợp lý

domain - tên miền là gì?

Ngoài ra tên miền còn có hai dạng sau:

 1. https://tuanmmo.com.vn: trong đó .com là tên miền cấp hai, .vn là tên miền cấp cao nhất. Tại Việt Nam VNNIC định nghĩa tên miền cấp 2 như sau: .com.vn, .net.vn, .org.vn…
 2. https://abc.tuanmmo.com: abc là một sub-domain (tên miền con). Tùy mục đích bạn có thể tạo ra vô số tên miền con và nó có thể chỉ định như một website riêng biệt.

Các tính chất cơ bản của một tên miền (domain):

 • Một tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
 • Tên miền bắt buộc phải có hai thành phần là: phần tên và phần hậu tố(.com, .vn, .org…)
 • Độ dài của tên miền không được vượt qua 60 ký tự ( bao gồm cả phần hậu tố (.com, .vn, .net…)
 • Một tên miền hợp lệ chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Các ký tự đặc biệt và khoảng trắng đều không hợp lệ.
 • Tên miền không bắt đầu hay kết thúc bằng ký tự (-).
 • Tên miền không cần bắt đầu bằng: http://, https://, http://www.

Một số đuôi (hậu tố) tên miền phổ biến:

 • .com: viết tắt của từ “commercial”, nghĩa là thương mại. Đây là phần đuôi tên miền phổ biến nhất thế giới hiện nay. Hầu hết các doanh nghiệp thương mại đều muốn sở hữu tên miền có hậu tố .com, bởi nó khẳng định vị thế cao của doanh nghiệp trên không gian Internet.
 • .net: viết tắt của từ “network”. Nghĩa là mạng lưới, thường được sử dụng bởi những nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty kinh doanh website…
 • .org: viết tắt của từ “organization”, có nghĩa là tổ chức. Các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức liên kết thương mại hay sử dụng loại tên miền này.
 • .biz: được sử dụng cho các blog, website nhỏ, các trang thương mại điện tử của các cửa hàng nhỏ, hay website giải trí…
 • .info: viết tắt của từ “infomation”, nghĩa là thông tin. Thường được đặt cho ác website chứa tài nguyên, có uy tín. Cũng là loại tên miền phổ biến nhất sau tên miền .com, .net và .org.
 • .gov: viết tắt bởi từ “government”, có nghĩa là chính phủ. Loại tên miền này dành cho các cơ quan thuộc chính phủ.
 • .edu: viết tắt bởi từ “education”, nghĩa là giáo dục. Tên miền loại này dành cho các tổ chức giáo dục, trường học.
 • Ở việt nam có những tên miền mang tính quốc gia như .vn, .com.vn, thường được những người trong nước sử dụng nhiều hơn các tên miền quốc tế.

 

Leave a Reply